Drukuj

Marszałek Województwa Mazowieckiego powołał Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego
W dniu 27 grudnia 2010 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Zarządzeniem Nr 11/10 powołał Mazowiecką Radę Działalności Pożytku Publicznego.


W skład MRDPP I kadencji powołani zostali:

 1) Jakub Czułba - przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
2) Danuta Janusz - przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
3) Krzysztof Skolimowski - przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego;
4) Magdalena Flis-Lichota – Dyrektor Kancelarii Marszałka w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
5) Izabela Stelmańska – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
6) Artur Pozorek – Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Osób Niepełnosprawnych;
7) Andrzej Rybus-Tołłoczko – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi;
8) Adam Prewęcki – Prezes Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Młodzieży Wiejskiej;
9) Hubert Pasiak – Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku;
10) Jacek Bączkowski – Prezes Zarządu Mazowieckiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej;
11) Ewa Szymańska - Prezes Zarządu Powiatowego Stowarzyszenia Przeciwko Przemocy w Rodzinie w Płońsku;
12) Daniel Prędkopowicz – Prezes Stowarzyszenia Europa i My;
13) Andrzej Zaręba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia W.A.R.K.A.;
14) Rafał Rozpara – Prezes Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej” w Tłuszczu;
15) Marian Popis – Wiceprezes Oddziału Okręgowego Towarzystwa Kultury Teatralnej w Radomiu.

 
Rozwijanie współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym ma być podstawowym zadaniem Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Podczas posiedzenia inauguracyjnego, które odbyło się 7 lutego br., nominacje członkom wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Marszałek Adam Struzik, otwierając obrady, podkreślił, że wspieranie tzw. trzeciego sektora przez samorząd województwa daje szansę na lepszą realizację zadań publicznych w regionie. Wyraził nadzieję, że Rada stanie się skutecznym instrumentem współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz narzędziem prowadzenia dialogu obywatelskiego z mieszkańcami Mazowsza. Wiedza i doświadczenie członków powołanych w skład Rady daje gwarancję przemyślanej oraz efektywnej pracy – dodał marszałek.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada jest organem konsultacyjno-doradczym. Powstała na mocy zarządzenia Marszałka Województwa Mazowieckiego, w odpowiedzi na wniosek działających w regionie organizacji pozarządowych. Jej członkowie, którzy terytorialnie reprezentują całe województwo, będą uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji z zakresu współpracy samorządu Mazowsza z trzecim sektorem. Rada to również forma motywacji wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w życiu publicznym województwa.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!