Drukuj

W dniu 16 lutego 2013 r. w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów Mazowieckiego  Towarzystwa  Krzewienia Kultury Fizycznej.
Zjazd przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego TKKF w 2012 r. i udzielił absolutorium Zarządowi.

Podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowego statutu Mazowieckiego TKKF, zatwierdził regulamin Zarządu i Komisji Rewizyjnej  Mazowieckiego TKKF oraz przyjął główne kierunki działalności Mazowieckiego TKKF w 2013 r., a także podjął uchwałę w sprawie prowadzenia przez Mazowiecki TKKF nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.

1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Mazowieckiego TKKF w  2012 r.
2. Nowy statut Mazowieckiego TKKF.
3. Regulamin Zarządu Mazowieckiego TKKF.
4. Regulamin Komisji Rewizyjnej Mazowieckiego TKKF.
5. Uchwała w sprawie prowadzenia przez Mazowieckie TKKF nieodpłatnej i odpłatnej  działalności pożytku publicznego.
6. Główne kierunki działalności Mazowieckiego TKKF w 2013 r.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd